Kde bolo, tam bolo - Noc múzeí a galérií

15. 5. 2010, 17:00

Stále expozície hračiek a divadelných bábok na hrade budú oživené ukážkami známych rozprávok: Šípová Ruženka, Aladinova zázračná lampa, Karlík a továreň na čokoládu,  Dlhý, Široký a Bystrozraký.

Na nádvorí sa o 20:00 hod. uskutoční koncert Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici pod názvom „Our tribute to Michael Jackson“ („Naša pocta Michaelovi Jacksonovi“). Vystúpenie pozostáva z prezentácie tvorby Michaela Jacksona v podobe sólových speváckych vystúpení, sprevádzaných hudobníkmi konzervatória. Štyri skladby zaznejú aj so sprievodom speváckeho zboru konzervatória, sólového a skupinových tanečných vystúpení v podaní  študentov tanečného odboru konzervatória.

Počas celého večera bude na nádvorí možnosť vyskúšať si hru s bábkami na marionetovej a tieňovej bábkovej scéne.

Noc bude pokračovať premietaním mysteriózneho thrileru Constantine na nádvorí hradu.