Škola v múzeu

od 1. 1. 2005, 00:05


Slovenské národné múzeum od roku 2005 realizuje dlhodobý projekt s názvom Škola v múzeu – Veda hrou, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie sprístupniť výstavy, expozície a činnosť múzea pre detského návštevníka. Stavia na neformálnosti múzejného prostredia v edukačnom procese, ktorý ponúka priestor pre hru, interakciu, experiment, zábavu i diskusiu.

 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek od roku 2005 zrealizovalo viaceré edukačné programy a projekty, ktoré sa tešia obľube organizovaných školských skupín aj individuálnych návštevníkov. V edukačnom procese sme využili rôzne formy približujúce prácu nášho múzea i témy, ktoré vo svojej pôsobnosti múzeum spracováva. Tvorivé dielne, špeciálne lektorované prehliadky, kvízy, pracovné listy, prednášky či prezentácie, ale aj činoherné a bábkové predstavenia, či iné špeciálne podujatia, prezentujú témy ako bábkové divadlo, hračky, históriu, umenie či prírodovedu. 

 

Spoznajte projekty, ktoré žiakom a študentom umožňujú aktívne poznávanie a učenie. Vzbudzujú v študentoch bádateľský postoj, zvedavosť a vôľu skúmať, ako veci okolo nás fungujú. Učiteľom tento program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovanie, zatraktívniť vyučovací proces a prehĺbiť vedomosti žiakov a študentov priamou skúsenosťou a kontaktom s exponátmi súvisiacimi s výučbou.

Navštívte stále priestory projektu Škola v múzeu, v ktorých sa nachádza divadelná sála so štyrmi typmi bábkových divadiel, tvorivá dielňa slúžiaca na výrobu bábok, kulís, rekvizít a scén a hračkárska herňa, ktorá poteší najmä najmenších návštevníkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Propagačný bulletin Škola v múzeu (2015) na stiahnutie