Prenájmy

Múzeum poskytuje niektoré priestory na rôzne spoločenské akcie (sobáše, krsty, koncerty, teambuilding a pod.). Koncertná sála - Palota v barokovom kaštieli sa využíva aj na účely konferencií, seminárov, svadobných obradov a slávnostných zasadnutí s možnosťou podávania občerstvenia v historickej banketovej miestnosti.

 

Ceny krátkodobých prenájmov:
Baroková sála vo východnom krídle
Veľká Palota v historickom kaštieli                                                 
Historická banketná miestnosť                                                  
Nádvorie kaštieľa                                                
Priestor parku Sv. Anny a hradnej priekopy       
Priestor zrúcaniny hradu (bašty)                         
Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní                     
Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni     
Kaplnka sv. Anny            

37,83 €/hod.
100,00 €/deň
70,00 €/deň
5,00 € (1m2/deň)
4,00 € (1m2/deň)
9,00 € (1m2/deň)
13,95 € + DPH
27,89 € + DPH
90,00 €/deň


V prípade záujmu o priestor koncertnej sály na sobáš je nutné vopred informovať mesto Modrý Kameň a SNM-MBKaH, hrad Modrý Kameň, cenu za prenájom účtuje Mesto Modrý Kameň (www.modrykamen.sk). V prípade záujmu o služby Farnosti Modrý Kameň, je nutné kontaktovať farnosť na www.modrykamen.fara.sk.

Platbu je možné realizovať na základe zmluvy (v hotovosti) alebo objednávky (faktúry).

Baroková sála
Baroková sála vo východnom krídle

Palota
Koncertná sála - Palota

Banketná miestnosť
Historická banketná miestnosť

Kaplnka sv. Anny
Kaplnka sv. Anny

Hradná priekopa
Hradná priekopa

Park sv. Anny
Park sv. Anny

Vyhliadková bašty
Vyhliadková bašta


V prípade záujmu o prenájom iného priestoru na hrade sa informujte na kontaktoch múzea.