HraMoKa - projekt obnovy barokových siení


Budova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň má konečne šancu na začiatok obnovy.  Získaním grantu z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva  vo výške 301 000 € môže SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek sídliace na hrade zrealizovať obnovu najstaršej, doteraz neprístupnej časti barokového kaštieľa – prízemie východného krídla budovy. Obnovená bude historicky najvýznamnejšia a najstaršia časť kaštieľa – renesančno-baroková stĺpová sieň východného krídla, ktorá je v súčasnosti výrazne znehodnotená nevhodnými stavebnými prvkami realizovanými v 20. storočí. 

Pod dohľadom reštaurátora budú umelecko-remeselne obnovené historické omietky, okná a dvere,  bude zreštaurovaných 5 pôvodných renesančno-barokových pilierov. Vybudované bude vykurovanie  tejto časti historického objektu, čo umožní výrazne skvalitnenie služieb návštevníkom a tiež bezbariérový vstup do objektu, aby mohli výsledky projektu rovnako užívať všetky cieľové skupiny. 

Priestory prešli pravdepodobne v rokoch 1927-1929 prebudovaním na väzenské cely, ktoré vtedy zriadil v kaštieli sídliaci okresný súd. Priečkami bol predelený pôvodný renesančno-barokový priestor stĺpovej siene a vytvorilo sa 5 väzenských ciel. Ich základné vybavenie – dvere s otvorom na pozorovanie väzňa, železné piecky s dvierkami na chodbe sa zachovali dodnes. Ďalšie miestnosti slúžili neskôr aj ako byty pre občanov mesta, či zamestnancov úradov sídliacich na hrade až do  2. svetovej vojny a istý čas aj po nej. 

Keď do historického objektu hradu po desaťročiach užívania Medikou š.p.prišlo v  roku 1992  múzeum, vytvorilo tu svoje technické zázemie a skladové priestory.  Dnes im chce vďaka úspešnému projektu vrátiť pôvodnú historickú podobu a ponúknuť ich kultúrnej verejnosti. 

Projekt pod názvom „ HraMoKa - obnova barokových siení  pre regionálnu históriu, bábkové divadlo a tvorivé dielne detí  a mládeže“  je zameraný nielen na záchranu historicko-architektonických hodnôt kultúrnej pamiatky, ale aj na zlepšenie kultúrnej ponuky pre návštevníkov hradu. 

Žiadosť o grant na realizáciu tohto zámeru z prostriedkov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu podalo múzeum 15. apríla 2014 na Úrad vlády SR. Žiadosť bola úspešná a v novembri 2014 bola v Bytči  slávnostne podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s 15 % spolufinancovaním MK SR.  Na realizáciu cieľov sa podarilo získať aj partnera z Nórskeho kráľovstva. Je ním Kulturprodkutsjoner v Oslo – inštitúcia, ktorá sa venuje divadlu a tvorivo pracuje s deťmi a mládežou. Na slovenskej strane je nám partnerom Vysoká škola múzických umení – Katedra bábkarskej tvorby. Obaja partneri budú spolupracovať na naplnení hlavnej myšlienky projektu – tvorivej práci s deťmi a mládežou a inými skupinami návštevníkov, podporovaniu ich kreativity prostredníctvom  špecializovaných  programov Školy v múzeu, najmä však  pri priblížení bábkového divadla vo všetkých jeho podobách. V obnovených priestoroch budú inštalované aj  rôzne druhy výstav a konečne aj  historická expozícia hradu a mesta. 

Oficiálna web-stránka projektu