Publikácie

Rod Balašovcov v 13. - 19. storočí - Valentín Balaša, jeho doba – historické súvislosti
Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 18. - 19. septembra 2014 na hrade Modrý Kameň, nadväzuje obsahom na 1. konferenciu, z roku 2012. Obidve niesli názov Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí, avšak v roku 2014 bolo osobitné zameranie na významné výročie narodenia (460 rokov) a úmrtia (420 rokov) renesančného básnika a hrdinu protitureckého odboja v 16.storočí Valentína Balašu (1554-1594). Príspevky vyplynuli zo stretnutia historikov, archeológov, múzejníkov a pedagógov, prinášajú nové poznatky a opäť poodkryjú závojom zahalenú históriu našich predkov posúvajúc múzeum dopredu pri uchovaní a prezentácii histórie hradu.

titulka

Mgr. Helena Ferencová: Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň
Publikácia je sprievodcom po historickej expozícii „Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň", ktorá približuje návštevníkom dejiny hradu Modrý Kameň, najvýraznejšie osobnosti rodu Balašovcov a poslednej vlastníčky hradného panstva - grófky Gabriely Almášiovej v súvislosti s osudmi hradu.

PhDr. Jaroslav Hanko: Taký obyčajný život ... v stredoveku. 2014
Brožúra pojednáva o štyroch spoločenských vrstvách (šľachta, vojenstvo, deti a služobníctvo), ktoré spolu žili na malých súkromných hradoch, akým bol hrad Modrý Kameň v 13. - 15. storočí. Predstavuje podstatné spoločenské zmeny, ktoré sa udiali vo vrcholnom stredoveku a porovnáva ich s bežným životom, ktorý mohli zažívať Balašovci na Modrom Kameni. Brožúra je určená predovšetkým učiteľom dejepisu a regionálnej výchovy na základných školách, ako aj pre ich žiakov. Vydanie podporila Nadácia Poštovej Banky v rámci vzdelávaciemu projektu "Dotkni sa stredoveku". Formát A5, 48 strán.
Letom stredovekom. 2014
Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu je predovšetkým určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Žiaci sa pomocou praktických cvičení učia vyhľadávať informácie na internete, overovať si ich autora, overujú si stránky, na ktorých sú texty publikované a spracúvajú referáty o bežnom živote obyvateľov hradu v období vrcholného stredoveku. Príručka tiež predstavuje druhú časť projektu, kedy sa škola zúčastňuje špeciálnej "hodiny dejepisu" priamo na hrade Modrý Kameň a žiaci sa pomocou rekvizít, replík a kostýmov stávajú hradnými obyvateľmi. Príručka je voľne šíriteľný materiál (pre podrobnosti viď tiráž) a stiahnuť si ju môžete tu (PDF, 8,9 MB).
Rod Balašovcov v 13. - 19. storočí. 2012
Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 6. - 8. júna 2012 na hrade Modrý Kameň predstavuje príspevky od viacerých historikov, múzejníkov a ďalších vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Čiech. Príspevky sa venujú viacerým konkrétnym členom rodu, dochovaným heraldickým symbolom, portrétnym galériám, panstvám v Modrom Kameni, Považskej Bystrici, Divíne a Diósgyőre, aj kostrovým pozostatkom z Modrokamenskej rodovej krypty. Zborník vyšiel v bilingválnej slovensko-maďarskej podobe.
PhDr. Jaroslav Hanko: Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa. 2012
Publikácia približuje šľachtický rod Balašovcov z Ďarmôt a Modrého Kameňa (Balassa de Gyarmath et Kékkő). Mapuje stručné dejiny tejto významnej rodiny od 13. storočia po vymretie rodu na začiatku 20. storočia. Predstavuje jednotlivých členov rodu a ich majetky, avšak na pozadí ich životov približuje aj naše dejiny, ktoré boli často formované aj zásluhou tohto významného rodu. Publikácia má 155 strán textu a 28 strán poznámok, odkazov a zdrojov. Je bohato ilustrovaná, prináša zatiaľ nepublikované rekonštrukcie hradu Modrý Kameň a tiež niektoré nové poznatky z histórie. Svojim obsahom je to odborná literatúra, avšak štýl spracovania je atraktívny aj pre laických čitateľov, ktorí sa zaujímajú o dejiny Slovenska.
Ing. Igor Rymarenko: Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. 2009
Publikácia Igora Rymarenka je vyústením jeho celoživotnej bádateľskej a zberateľskej činnosti. Autor sa sústreďuje na dekorácie významných českých maliarov a výtvarníkov pre rodinné bábkové divadlo ako akceptovaný divadelný jav, ktoré sa v 20. storočí prostredníctvom priemyselných tlačí využívali pri bábkových produkciách v rodinách, školách a spolkových divadlách. Ide vlastne o katalóg dekorácií českých umelcov pre bábkové divadlo v rokoch 1913 – 1931. Publikácia je jedinečná svojím obrazovým materiálom, ktorý v chronologickom slede predstavuje takmer všetky pôvodné archy jednotlivých sérií týchto dekorácií.
Kolektív múzejných pedagógov SNM: U nás doma...
Rodinný sprievodca po hradoch a zámkoch SNM. 2009.
Zaujímavá skladačka voľných listov, ktoré slúžia ako sprievodcovia po deviatich hradoch, zámkoch a kaštieľoch v správe SNM. Svoje detstvo v týchto panovníckych sídlach opisujú skutoční obyvatelia vo veku, keď boli ešte deťmi. Autori sa opierali o historické pramene. O živote na hrade Modrý Kameň v atmosfére strachu z tureckého útoku v polovici 16. storočia rozpráva 14-ročný Valentín Balaša, neskorší významný predstaviteľ renesančnej poézie. O živote na hrade Červený Kameň v roku 1600 hovorí 10-ročný Paľko Pálfi, budúci palatín, medzi svadobnými prípravami na Bojnickom hrade pobieha 7-ročná Agnes Turzová a pod. Autori nechali priestor aj na poznámky používateľov tohto sprievodcu, ktorý zohľadňuje ich vek a zbytočne nezaťažuje encyklopedickými vedomosťami.
PhDr. Vladimír Siváček: Osobnosti bábkového divadelníctva na Slovensku. 2003
Kniha sumarizuje najvýznamnejšie osobnosti, ktoré ovplyvnili vývoj bábkového divadelníctva na Slovensku, či už ako herci, režiséri, výtvarníci, alebo bábkoví technológovia.

Balassi Bálint.
Katalóg k výstave
 2005. 
Stručný katalóg k výstave "Pamätná expozícia Valentína Balašu" prezentuje najvýznamnejšie medzníky zo života veľkého renesančného básnika, protitureckého bojovníka a naznámejšieho člena rodu Balašovcov.        
Eva Šoóšová: Drámy na hrade Modrý Kameň. 2009.
Publikácia dokumentuje šesťročnú tradíciu letných divadelných predstavení, ktoré dramatickou formou predstavujú rôzne legendy, ale aj historické súvislosti týkajúce sa Modrokamenského hradu. Od roku 2003 sa autorka venuje písaniu divadelných hier s touto tématikou a každoročne sa jej hry v podaní hradného divadla pretavia do nočných divadelných prechádzok. Publikácia približuje všetky doterajšie predstavenia, vrátane fotogalérie, obsadenia a plného znenia hry.
Hračky a hry v 21. storočí:
Zborník príspevkov z konferencie.
2008.
Publikácia je zborníkom odborných príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii "Hračky a hry v 21. storočí - hrajme sa zdravo a bezpečne". Konferenciu zorganizovalo SNM - MBKaH na pôde Modrokamenského hradu v roku 2008 a jeho účastníkmi boli múzeá hračiek z Poľska, Čiech a Maďarska, ale aj ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa hračkami (Úrad priemyselného vlastníctva, Škola úžitkového výtvarníctva a pod.)