Vlastný výskum

Múzeum zameriava svoj výskum na bábkarské kultúry, osobnosti bábkového divadla, vývoj slovenskej hračky v celoslovenskej pôsobnosti, ako aj na národopis a archeológiu v Modrokamenskom regióne.