Záujmové vzdelávanie


Kamienok – Modrokamenské bábkové divadlo

Od roku 2009 pri múzeu pôsobí bábkarský krúžok Kamienok – Modrokamenské bábkové divadlo. Miestne deti v ňom spoznávajú rôzne typy bábok, ich výroby a vodenia. Učia sa rôzne bábkoherecké, ale aj dramatické techniky a nacvičujú spolu bábkové hry. Ich predstavenia môžete vidieť na rôznych podujatiach múzea.