Zaujímavosti zbierkového fondu

Z historických zbierkových predmetov zaujme napríklad faksimile listiny cisára Leopolda I., ktorou v roku 1658 udeľuje mestečku Modrý Kameň tržné právo. Múzeum má vo svojich zbierkach aj poslednú divadelnú maringotku, s ktorou hrávala kočovná bábkarská rodina Dubských z Piešťan. Získali sme ju v roku 2006 spolu s kompletnou zbierkou bábok, kulís a rekvizít – za tento prírastok sme získali cenu Akvizícia roka 2006. Jej osud bol zachytený v dokumente „Posledná maringotka“. maringotka rodiny Dubských

Najstaršou hračkou v našej zbierke je model mangľa z 19. storočia, vzácny je aj dom pre bábiky s dobovým zariadením vyrobený v polovici 19. storočia. Múzeum disponuje aj kompletným sortimentom kyjatických hračiek, ktoré vyrobil majster Rudolf Stehlík.