Iné projekty

Energetická pomoc pre Slovenské národné múzeum

Oddelenie údržby a opráv

Projekt ,,Energetická pomoc pre Slovenské národné múzeum" inicioval študent Obchodnej akadémie v Rožňave Juraj Oravec, ktorý bol zároveň aj vedúcim projektu. Rozpočet bol na úrovni 4 500,-€ a bol financovaný z Nadačného Fondu Živá energia pri nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia, a.s. Celkovo bolo nainštalovaných 530 LED žiaroviek, ktoré nahradili 425 ks klasických žiaroviek v kaštieli Betliar a 105 ks na hrade Krásna Hôrka. Inštalácia prebehla v máji 2013. Prínosom je zníženie spotreby elektrickej energie pri osvetlení múzea. Pre ilustráciu klasické žiarovky o výkone 40 watt boli nahradené úspornými LED žiarovkami s výkonom 4 watt. LED žiarovky dodala firma Cityled s.r.o. z Košíc. Kalkulovaná ročná úspora na elektrickej energii je 5 000,-€.

 

Energetická pomoc SNM Energetická pomoc SNM

 

Prioritné projekty predložené v roku 2010
Oddelenie dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti
Modernizácia výstavného a expozičného priestoru Gotického paláca na hrade Krásna Hôrka Inkunábuly a postinkunábuly v zbierkach SNM – Múzea Betliar (odborný výskum a vydanie katalógu)
Jeseň v historickej knižnici – II. ročník
Rozvoj a prehĺbenie výchovno-vzdelávacej činnosti SNM – Múzea Betliar
Odstránenie následkov poškodenia drevených prvkov v kaštieli Betliar (NKP) drevokaznými hubami a hmyzom
Komplexná trvalo udržateľná očista vzácnych tlačí a rukopisov v historickej knižnici kaštieľa Betliar

Prioritné projekty predložené v rámci programu Škola v múzeu/Veda hrou
Oddelenie dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti
Múzeum v škole – metodické pracovné listy na výučbu dejepisu 2. stupňa ZŠ
Detský svet 2010 (2. ročník)
Módne hity minulosti – detský sprievodca po výstave
Prázdniny v kaštieli – Detský denný minitábor v areáli kaštieľa Betliar