Monochrómna maľba od 14. storočia po súčasnosť

26. 7. 2019, 17:00

PREDNÁŠKA: MONOCHRÓMNA MAĽBA OD 14. STOROČIA PO SÚČASNOSŤ
Pozývame Vás na prednášku, počas ktorej sa nám kurátor výstavy Dušan Buran (SNG Bratislava) pokúsi vysvetliť princípy techniky monochrómnej maľby a jej kontinuitu na pozadí historickej panorámy od 14. storočia až po súčasnosť.
Iluminácie Knihy Hodiniek Ilony Andrássyovej boli namaľované špeciálnou technikou. Grisaille – monochrómna maľba v šedých tónoch je umeleckou konštantou najneskôr od začiatku 14. storočia. Giotto, Jean Pucelle, Jan van Eyck alebo Pieter Bruegel sú len tí najslávnejší autori, ktorí sa ňou zaoberali. Záujem o túto techniku živila ešte v 16. až 18. storočí konkurencia s grafikou a ani objav (čiernobielej) fotografie v 19. storočí neotriasol jej pozíciou. Skôr naopak – ešte ju upevnil. A žije dodnes: Pablo Picasso, Gerhard Richter alebo náš Monogramista T.D. sú najlepšími dôkazmi jej vitality.

Vstupné na prednášku 2 €, zľavnené 1 €