Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho v Betliari

28. 8. 2021, 10:00

Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho v Betliari
28. augusta 2021 od 10.00
Kaštieľ a park Andrássyovcov v Betliari

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Všetko, čo sa v interiéroch nachádza, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.

V početných pohodlných apartmánoch kaštieľa prebývala aj spoločenská elita, zúčastňujúca sa na chýrnych betliarskych poľovačkách. Poľovačky na medvede, jeleniu zver, vlky či diviaky sa usporadúvali v betliarskych revíroch a v okolitých lesoch, ktoré obklopujú náš rozsiahly anglický park. V priestoroch kaštieľa Andrássyovcov v Betliari a depozitároch SNM-Múzea Betliar sa zachovala najrozsiahlejšia a najucelenejšia kolekcia pôvodných historických trofejí.

V roku 1885 gróf Emanuel I. Andrássy založil v Betliari zvernicu pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver. Jej základ tvorilo 16 jeleníc a 5 jeleňov privezených zo Zemplína. V rozširovaní zvernice pokračoval aj Emanuelov syn gróf Gejza I. Andrássy. Počas 2. svetovej vojny zvernica zanikla, ale Štátne lesy ju na tomto historickom mieste obnovili už v roku 1967. Zvernica v Betliari tak patrí medzi najstaršie v súčasnosti fungujúce zvernice na Slovensku a v roku 2019 bola zaradená medzi významné lesnícke miesta Slovenska.

SNM-Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava a Lesmi Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Rožňava, usporiada 28. augusta už šiestykrát Poľovnícky deň v areáli historického parku kaštieľa.

Program:

10.00 – Slávnostný poľovnícky sprievod a otvorenie Poľovníckeho dňa
11.00 – Svätohubertovská omša
12.00 – Odovzdávanie vyznamenaní „Za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva" poľovníkom z regiónu Gemer
13.00 – Ukážky poľovníckych signálov
13.30 – Pasovanie nových poľovníkov, absolventov poľovníckeho kurzu
14.00 – Vyhodnotenie prebiehajúcich súťaží poľovníckeho dňa
15.00 – Ukončenie poľovníckeho dňa

Súbežne s programom bude prebiehať:

Ukážky sokoliarstva (sokoliarska skupina z Muráňa)
Ukážky poľovníckej kynológie
Výstavka poľovníckych trofejí z okresu Rožňava
Atrakcie pre deti a súťaže
Remeselnícky jarmok
Vstupy do kaštieľa sú organizované podľa návštevného poriadku múzea.
Ďakujeme, že počas pandémie COVID-19 dodržiavate bezpečnostné opatrenia.