Poľovnícky deň v Betliari

2. 6. 2017, 10:00

Poľovnícky deň v Betliari

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami.
Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea.
Všetko, čo sa v interiéroch nachádza, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.

V početných pohodlných apartmánoch kaštieľa prebývala aj spoločenská elita, zúčastňujúca sa na chýrnych betliarskych poľovačkách.
Poľovačky na medvede, jeleniu zver, vlky či diviaky sa usporadúvali v betliarskych revíroch a v okolitých lesoch, ktoré obklopujú náš rozsiahly anglický park.
V priestoroch kaštieľa Andrássyovcov v Betliari a depozitároch SNM-Múzea Betliar sa zachovala najrozsiahlejšia a najucelenejšia kolekcia pôvodných historických trofejí.

V roku 1885 gróf Emanuel I. Andrássy založil v Betliari zvernicu pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver. Jej základ tvorilo 16 jeleníc a 5 jeleňov privezených zo Zemplína.
V rozširovaní zvernice pokračoval aj Emanuelov syn gróf Gejza I. Andrássy. Počas 2. svetovej vojny zvernica zanikla, ale Štátne lesy ju na tomto historickom mieste obnovili už v roku 1967.
Zvernica v Betliari tak patrí medzi najstaršie v súčasnosti fungujúce zvernice na Slovensku.

SNM - Múzeum Betliar usporiada v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, odštepný závod Rožňava 2. júna už štvrtýkrát Poľovnícky deň v areáli historického parku kaštieľa, kde si pripomenieme 50. výročie obnovenia zvernice.
Návštevníci podujatia budú mať jedinečnú možnosť vidieť a porovnať pôvodné historické trofeje z Betliara, ilustrované dobovými fotografiami z poľovačiek, so súčasnými trofejami.

Program:
Od 9.00 hod. - aktivity lesnej pedagogiky pre žiakov MŠ a ZŠ
o 10.00 - slávnostné otvorenie
10.00 - 14.00 - výstava pôvodných historických a súčasných poľovníckych trofejí z Betliara

Vedenie múzea zároveň oznamuje návštevníkom, že posledný vstup do kaštieľa dňa 2. júna (v piatok) bude o 14.30 a dňa 3. júna (v sobotu) bude kaštieľ aj celý areál z technických príčin pre návštevníkov uzavretý.
4. júna, počas prvej nedele v mesiaci bude vstup do kaštieľa bezplatný. Vstupy so sprievodcom budú organizované každých 15 minút s limitovaným počtom návštevníkov – 30 osôb.
Aby sme vyšli v ústrety všetkým záujemcom, predĺžili sme tento deň otváracie hodiny.
Vstupy do kaštieľa budú od 9.00 do 18.00. Voľné vstupenky si návštevníci budú môcť vyzdvihnúť v pokladni kaštieľa.