Program podujatí na rok 2020

od 24. 2. 2020, 09:00


Marec
2. – 6. 3. Jarné prázdniny v kaštieli – tvorivé dielne

Apríl
11. 4. Veľká noc v kaštieli

Máj
2. a 3. 5. Kvetinový a remeselnícky trh
16. 5. Noc múzeí
31. 5. Deň detí - tvorivé dielne pre deti

Jún
4. 6. 17.00 Vernisáž výstavy „Zo sedla do vozidla"
13. 6. Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho
27. 6. Stretnutie sprievodcov (stretnutie bývalých sprievodcov múzea)

Júl
11. 7. Andrássyovský piknik
25. 7. Koncert vážnej hudby (Komorný orchester mládeže EFKO z Košíc)

August
15. 8. Operný večer

September
27. 9. Finisáž výstavy „Zo sedla do vozidla"

Október
26. 10. Zádušná omša v mauzóleu
31. 10. Sprístupnenie hrobky na hrade Krásna Hôrka

December
12. 12. Benefičný punč a mikulášska tvorivá dielňa
23. 12. Koledy u Andrássyovcov
Adventné trhy v kaštieli počas adventných víkendov

Zmena programu vyhradená
Kontakt: 0918 686 634 Oddelenie marketingu, PR a múzejnej pedagogiky