Expozície

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Architektonicky ojedinelá secesná stavba z roku 1904 je miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky grófky Františky, rodenej Hablawetzovej. Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov...

 

Prírodný park kaštieľa Betliar

Prírodný park kaštieľa Betliar

Jeden z najkrajších a najzachovanejších historických parkov na Slovensku je zapísaný do Zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta. Za zakladateľa rozsiahleho anglického parku považujeme grófa Leopolda...

 

Kaštieľ Betliar

Kaštieľ Betliar

Špecializovaná umelecko-historická expozícia o živote a bytovej kultúre uhorskej šľachty v 18. a 19. storočí je nainštalovaná v pôvodných priestoroch kaštieľa z mobiliáru šľachtickej rodiny Andrássyovcov.

 

Kaštieľ Betliar

Kaštieľ Betliar

Kaštieľ Betliar so stálou expozíciou Múzeum Andrássyovcov v priestoroch bývalých apartmánoch grófskej rodiny Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojim...