Informácie pre návštevníkov


Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

0 Euro Souvenir bankovka 
Na základe veľkého dopytu návštevníkov, uviedlo SNM – Múzeum Bojnice dňa 04.08.2018 do predaja 0 Euro Souvenir bankovku s vyobrazením Bojnického zámku. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť v pokladni SNM – Múzea Bojnice. 
Cena: 3 €/ks


bankovka

Individuálna prehliadka s fotografovaním/filmovaním 

Pre záujemcov ponúkame špeciálnu prehliadku spojenú s fotografovaním počas prehliadkovej trasy. Táto ponuka je určená predovšetkým snúbencom a mladomanželom, ktorí si týmto spôsobom môžu uchovať najkrajší deň spoločného života.

Ak máte záujem, aby sa Váš svadobný deň bol naozaj ako z rozprávky, táto ponuka je určená práve pre Vás. Ponúkame Vám špeciálnu prehliadku spojenú so svadobným fotografovaním v rámci určenej prehliadkovej trasy (Zimná záhrada, Obrazáreň, Hudobný salón, Zlatá sála, empora kaplnky, 3. nádvorie, 4. nádvorie, schodisko Stredného hradu, Rytierska sieň, 2. nádvorie, Francúzsky park).

Cenový výmer:
Individuálna prehliadka s fotografovaním  67 €
Individuálna prehliadka s filmovaním        100 €

Bojnický zámok pre nevidiacich 

SNM – Múzeum Bojnicie ponúka nevidiacim a slabozrakým návštevníkom možnosť návštevy zámku spojenej s prehliadkou makety s popiskami v Braillovom písme. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila s finančnou podporou Štátneho fondu zdravia v rámci projektu „Národný program podpory zdravia – Rámcový prístup pri odstraňovaní informačných bariér a rozvoj informačných služieb pre zdravotne postihnutých" a v spolupráci s Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých v Levoči.

Vytvorením makety – modelu Bojnického zámku zhotovenej v mierke 1 : 100, s popiskami v Braillovom písme označujúcich jednotlivé časti objektu, má možnosť i nevidiaca skupina návštevníkov získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby.

Rezervácie prijímame telefonicky na čísle: 046/5430 624, 633 alebo mailom na rezervacie@bojnicecastle.sk 

Vstupné: podľa platného cenoveho výmeru na dennú prehliadku zámku


Návštevný poriadok SNM – Múzea Bojnice