Informácie pre návštevníkov


Vážení návštevníci, 

z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu na Slovensku zatvárame do 27.3.2020 všetky špecializované múzeá SNM. Veríme, že náš krok, ktorý má pomôcť ochrániť to najcennejšie, čo máme – zdravie, oceníte a zachováte nám priazeň. Venujte v týchto dňoch svojmu zdraviu zvýšenú pozornosť. Veríme, že po 27.3.2020 vás znova privítame v našich expozíciách. O znovuotvorení múzeí SNM vás budeme informovať. 

Slovenské národné múzeum


Predajňa suvenírov 


Priamo v areáli zámku môžete navštíviť predajňu suvenírov, v ktorej nájdete upomienkové predmety, tlačoviny o zámku, pohľadnice či výrobky ľudových remeselníkov. Predajňa je otvorená počas letnej sezóny od stredy do nedele od 9.00 do 17.00 h.

Na základe veľkého dopytu návštevníkov, uviedlo SNM – Múzeum Bojnice dňa 04.08.2018 do predaja 0 Euro Souvenir bankovku s vyobrazením Bojnického zámku. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť priamo v zámockej predajni suvenírov. 
Cena: 3 €/ks

bankovka

Individuálna prehliadka s fotografovaním/filmovaním 

Pre záujemcov ponúkame špeciálnu prehliadku spojenú s fotografovaním počas prehliadkovej trasy. Táto ponuka je určená predovšetkým snúbencom a mladomanželom, ktorí si týmto spôsobom môžu uchovať najkrajší deň spoločného života.

Ak máte záujem, aby sa Váš svadobný deň bol naozaj ako z rozprávky, táto ponuka je určená práve pre Vás. Ponúkame Vám špeciálnu prehliadku spojenú so svadobným fotografovaním v rámci určenej prehliadkovej trasy (Zimná záhrada, Obrazáreň, Hudobný salón, Zlatá sála, empora kaplnky, 3. nádvorie, 4. nádvorie, schodisko Stredného hradu, Rytierska sieň, 2. nádvorie, Francúzsky park).

Cenový výmer:
Individuálna prehliadka s fotografovaním  67 €
Individuálna prehliadka s filmovaním        100 €

Bojnický zámok pre nevidiacich 

SNM – Múzeum Bojnicie ponúka nevidiacim a slabozrakým návštevníkom možnosť návštevy zámku spojenej s prehliadkou makety s popiskami v Braillovom písme. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila s finančnou podporou Štátneho fondu zdravia v rámci projektu „Národný program podpory zdravia – Rámcový prístup pri odstraňovaní informačných bariér a rozvoj informačných služieb pre zdravotne postihnutých" a v spolupráci s Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých v Levoči.

Vytvorením makety – modelu Bojnického zámku zhotovenej v mierke 1:100, s popiskami v Braillovom písme označujúcich jednotlivé časti objektu, má možnosť i nevidiaca skupina návštevníkov získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby, ktorej atmosféru dotvára s ňou súvisiaci zvukový záznam. Smer prehliadky je na základe navigácie zvukovej nahrávky vedený zľava doprava.

Dramatické spracovanie záznamu v podobe hlasu pána Machatu, či doplňujúcich zvukových a hlasových kulís, ktoré sú v každej časti nahrávky uvádzané hlasom rozprávača a jeho navigáciou v konkrétnej časti modelu zámku pre lepšiu orientáciu v objekte, ponúka zároveň priestor vlastným predstavám návštevníkov. V globále ide o umelecké podanie kompletnej histórie objektu pôvodného stredovekého hradu, obohatenej o tie najzaujímavejšie legendy, povesti, či životné osudy jeho najznámejších majiteľov.

Celková dĺžka nahrávky je 45 minút. Model zámku je situovaný v interiéri zámockej kaplnky na II. hradnom nádvorí. Po vypočutí nahrávky majú nevidiaci návštevníci možnosť podľa záujmu aj s vodiacim psom absolvovať i prehliadkovú trasu múzea so sprievodcom.

Rezervácie prijímame telefonicky na čísle: 046/5430 624, 633 alebo mailom na rezervacie@bojnicecastle.sk 

Vstupné: podľa platného cenoveho výmeru na dennú prehliadku zámku


Návštevný poriadok SNM – Múzea Bojnice