Informácie pre návštevníkov


Predajňa suvenírov 


Priamo v areáli zámku môžete navštíviť predajňu suvenírov, v ktorej nájdete upomienkové predmety, tlačoviny o zámku, pohľadnice či výrobky ľudových remeselníkov. Predajňa je otvorená počas letnej sezóny od stredy do nedele od 9.00 do 17.00 h.

Na základe veľkého dopytu návštevníkov, uviedlo SNM – Múzeum Bojnice dňa 04.08.2018 do predaja 0 Euro Souvenir bankovku s vyobrazením Bojnického zámku. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť priamo v zámockej predajni suvenírov. 
Cena: 3 €/ks

bankovka

Individuálna prehliadka s fotografovaním/filmovaním 

Pre záujemcov ponúkame špeciálnu prehliadku spojenú s fotografovaním počas prehliadkovej trasy. Táto ponuka je určená predovšetkým snúbencom a mladomanželom, ktorí si týmto spôsobom môžu uchovať najkrajší deň spoločného života.

Ak máte záujem, aby sa Váš svadobný deň bol naozaj ako z rozprávky, táto ponuka je určená práve pre Vás. Ponúkame Vám špeciálnu prehliadku spojenú so svadobným fotografovaním v rámci určenej prehliadkovej trasy (Zimná záhrada, Obrazáreň, Hudobný salón, Zlatá sála, empora kaplnky, 3. nádvorie, 4. nádvorie, schodisko Stredného hradu, Rytierska sieň, 2. nádvorie, Francúzsky park).

Cenový výmer:
Individuálna prehliadka s fotografovaním  67 €
Individuálna prehliadka s filmovaním        100 €

Bojnický zámok pre nevidiacich 

SNM – Múzeum Bojnicie ponúka nevidiacim a slabozrakým návštevníkom možnosť návštevy zámku spojenej s prehliadkou makety s popiskami v Braillovom písme. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila s finančnou podporou Štátneho fondu zdravia v rámci projektu „Národný program podpory zdravia – Rámcový prístup pri odstraňovaní informačných bariér a rozvoj informačných služieb pre zdravotne postihnutých" a v spolupráci s Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých v Levoči.

Vytvorením makety – modelu Bojnického zámku zhotovenej v mierke 1:100, s popiskami v Braillovom písme označujúcich jednotlivé časti objektu, má možnosť i nevidiaca skupina návštevníkov získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby, ktorej atmosféru dotvára s ňou súvisiaci zvukový záznam. Smer prehliadky je na základe navigácie zvukovej nahrávky vedený zľava doprava.

Dramatické spracovanie záznamu v podobe hlasu pána Machatu, či doplňujúcich zvukových a hlasových kulís, ktoré sú v každej časti nahrávky uvádzané hlasom rozprávača a jeho navigáciou v konkrétnej časti modelu zámku pre lepšiu orientáciu v objekte, ponúka zároveň priestor vlastným predstavám návštevníkov. V globále ide o umelecké podanie kompletnej histórie objektu pôvodného stredovekého hradu, obohatenej o tie najzaujímavejšie legendy, povesti, či životné osudy jeho najznámejších majiteľov.

Celková dĺžka nahrávky je 45 minút. Model zámku je situovaný v interiéri zámockej kaplnky na II. hradnom nádvorí. Po vypočutí nahrávky majú nevidiaci návštevníci možnosť podľa záujmu aj s vodiacim psom absolvovať i prehliadkovú trasu múzea so sprievodcom.

Rezervácie prijímame telefonicky na čísle: 046/5430 624, 633 alebo mailom na rezervacie@bojnicecastle.sk 

Vstupné: podľa platného cenoveho výmeru na dennú prehliadku zámku

Prvá voľná nedeľa v mesiaci


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na Príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM – Múzea Bojnice zdarma.

Vstup na prehliadku zámku je každých 20 - 30 minút a v skupine je maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea po nahlásení príslušného počtu osôb.
Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov, ako aj bezpečnosť zámku nebude bezplatný vstup umožnený všetkým záujemcom.

Počas prvej nedele v mesiaci poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvú nedeľu v mesiaci nezabezpečujeme.

Otváracie hodiny: totožné s otváracími hodinami múzea
Prestávka: 12.00 - 12.30 h

Zoznam prvých nedieľ v mesiacoch roku 2018:

07. 01. 2018
04. 02. 2018
04. 03. 2018
01. 04. 2018
06. 05. 2018
03. 06. 2018
01. 07. 2018
05. 08. 2018
02. 09. 2018
07. 10. 2018
04. 11. 2018
02. 12. 2018

Návštevný poriadok SNM – Múzea Bojnice