Informácie pre návštevníkov


Milí návštevníci,

múzeá SNM sú z rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky opäť otvorené. Vstup do múzea je povolený pre skupinu maximálne 6 ľudí, z toho jeden môže byť lektor. Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných opatrení nosenie rúšok – dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk a v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov múzea o riadenie sa pokynmi jednotlivých špecializovaných múzeí.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

0 Euro Souvenir bankovka 
Na základe veľkého dopytu návštevníkov, uviedlo SNM – Múzeum Bojnice dňa 04.08.2018 do predaja 0 Euro Souvenir bankovku s vyobrazením Bojnického zámku. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť v pokladni SNM – Múzea Bojnice. 
Cena: 3 €/ks


bankovka

Individuálna prehliadka s fotografovaním/filmovaním 

Pre záujemcov ponúkame špeciálnu prehliadku spojenú s fotografovaním počas prehliadkovej trasy. Táto ponuka je určená predovšetkým snúbencom a mladomanželom, ktorí si týmto spôsobom môžu uchovať najkrajší deň spoločného života.

Ak máte záujem, aby sa Váš svadobný deň bol naozaj ako z rozprávky, táto ponuka je určená práve pre Vás. Ponúkame Vám špeciálnu prehliadku spojenú so svadobným fotografovaním v rámci určenej prehliadkovej trasy (Zimná záhrada, Obrazáreň, Hudobný salón, Zlatá sála, empora kaplnky, 3. nádvorie, 4. nádvorie, schodisko Stredného hradu, Rytierska sieň, 2. nádvorie, Francúzsky park).

Cenový výmer:
Individuálna prehliadka s fotografovaním  67 €
Individuálna prehliadka s filmovaním        100 €

Bojnický zámok pre nevidiacich 

SNM-Múzeum Bojnice ponúka nevidiacim a slabozrakým návštevníkom možnosť návštevy zámku spojenej s prehliadkou špeciálnej makety.
Prispôsobený model Bojnického zámku je zhotovený v mierke 1:100. Obsahuje popisy v Braillovom písme, ktoré označujú jednotlivé časti objektu. Návštevníci vďaka modelu môžu získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby.
Maketa zámku je situovaná v interiéri zámockej kaplnky na II. hradnom nádvorí.

Nevidiaci a slabozrakí návštevníci môžu absolvovať prehliadku jednotlivých expozícií múzea za pomoci asistenčného psa.

Návštevný poriadok SNM – Múzea Bojnice