Kontakty


Mgr. Ján Papco

riaditeľ
sídlo:     Ul. Zámok a okolie 1, 
             972 01 Bojnice
e-mail:   sekretariat@bojnicecastle.sk
telefón:  +421 46 5430 535

Kontakt:
e-mail:   rezervacie@bojnicecastle.sk 
              sekretariat@bojnicecastle.sk 
telefón:  +421 46 5430 633, +421 46 5430 624

Kontakty na zamestnancov


Sídlo múzea
SNM-Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice