Kontakty


Mgr. Ján Papco
riaditeľ

sídlo: Ul. Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
e-mail:   sekretariat@bojnicecastle.sk
telefón:  +421 46 5430 535

Sídlo múzea
SNM – Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice

Kontakt do múzea:
e-mail:   rezervacie@bojnicecastle.sk 
             sekretariat@bojnicecastle.sk 
telefón:  +421 46 5430 633,
              +421 46 5430 624

Kontakty na zamestnancov