Lektoráty


Vstup do múzea je možný len v doprovode lektora Slovenského národného múzea-Múzea Bojnice.

Lektorský výklad v slovenskom jazyku je bez poplatku.


Cudzojazyčné prehliadky

Pre zahraničných návštevníkov ponúkame možnosť prehliadky zámku v cudzích jazykoch. 
Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.
Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 €. 
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.

Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné objednať minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.
V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 15 osôb.

V mesiacoch júl a august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku  bez potreby objednávky a bez dodržania minimálneho počtu osôb v skupine v dňoch: pondelok, streda, piatok o 10:30 a 13:30 h.