Lektoráty

UPOZORNENIE: V súvislosti s mimoridanou situáciou a nariadením vlády a ministerky kultúry, v rámci prevencie pred šírením nákazy Covid-19, momentálne až do odvolania neponúkame žiadne lektorské prehliadky, t.j. v slovenskom ani v cudzích jazykoch.
Prehliadka zámku prebieha v špeciálnom režime, o čom sú návštevníci náležite poučení personálom priamo pri vstupe do areálu múzea.

Prehliadky v slovenskom jazyku

Vstup do múzea je možný len v doprovode lektora Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Lektorský výklad v slovenskom jazyku je bez poplatku.

Prehliadky v cudzom jazyku 

Pre zahraničných návštevníkov ponúkame možnosť prehliadky zámku v cudzích jazykoch na objednávku – minimálny počet: 15 osôb. Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.
Momentálne ponúkame prehliadky v týchto jazykoch: anglický, nemecký, ruský. Dennú prehliadku v cudzom jazyku je možné objednať si e-mailom na rezervacie@bojnicecastle.sk.

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.
Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 € (za skupinu).

V mesiaci jún ponúkame prehliadku v anglickom jazyku bez potreby predchádzajúcej rezervácie každú sobotu a nedeľu o 11.00 h.
V mesiaci jún ponúkame prehliadku v nemeckom jazyku bez potreby predchádzajúcej rezervácie každú sobotu a nedeľu o 14.00 h.
V mesiacoch júl a august ponúkame prehliadku v anglickom jazyku bez potreby predchádzajúcej rezervácie denne o 11.00 h.
V mesiacoch júl a august ponúkame prehliadku v nemeckom jazyku bez potreby predchádzajúcej rezervácie denne o 14.00 h.
Prehliadku v cudzom jazyku nie je možné poskytnúť počas prvej nedele v mesiaci, kedy je vstup do múzea bezplatný.

Večerná prehliadka zámku
Netradičná Večerná prehliadka zámku s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy. Trvanie prehliadky – 75 minút. Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb. Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.

Objednávky na nočné prehliadky pre skupiny minimálne 15 návštevníkov adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným príchodom. Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. V prípade, že objednaná skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.