Otváracie hodiny

Vážení návštevníci, 

z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu na Slovensku zatvárame do 27.3.2020 všetky špecializované múzeá SNM. Veríme, že náš krok, ktorý má pomôcť ochrániť to najcennejšie, čo máme – zdravie, oceníte a zachováte nám priazeň. Venujte v týchto dňoch svojmu zdraviu zvýšenú pozornosť. Veríme, že po 27.3.2020 vás znova privítame v našich expozíciách. O znovuotvorení múzeí SNM vás budeme informovať.

Slovenské národné múzeum


V mesiaci máj
je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00 h.
V období od 1. júna do 30. septembra je múzeum otvorené denne od 9:00 do 17:00 h.

V období od 1. októbra do 30. apríla je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 15:00 h.Prestávka: 12.00 – 12.30 h 
Zámocký okruh sa otvára na začiatku otváracích hodín múzea a zatvára na konci otváracích hodín múzea. Posledný vstup na prehliadku Zámockého okruhu je možný v čase ukončenia otváracích hodín a trvá následne približne 75 minút, teda končí sa 75 minút po skončení otváracích hodín.

Galerijný okruh sa otvára na začiatku otváracích hodín múzea a zatvára na konci otváracích hodín múzea. Posledný odporúčaný vstup je hodinu pred ukončením otváracích hodín.Prvá voľná nedeľa v mesiaci 

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na Príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice zdarma. 

Vstup na prehliadku zámku je každých 30 minút a v skupine je maximálne 45 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea po nahlásení príslušného počtu osôb. Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov, ako aj bezpečnosť zámku nebude bezplatný vstup umožnený všetkým záujemcom. 

V priebehu prvej nedele v mesiaci poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvú nedeľu v mesiaci nezabezpečujeme. 

Otváracie hodiny v prvú voľnú nedeľu: totožné s otváracími hodinami múzea 

Prestávka: 12.00 - 12.30 h 

Prvé nedele 2020

05.01. 2020

02.02.2020

01.03.2020

05.04.2020

03.05.2020

07.06.2020

05.07.2020

02.08.2020

06.09.2020

04.10.2020

01.11.2020

06.12.2020