Otváracie hodiny

V mesiaci máj je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00 h.
V období od 1. júna do 30. septembra je múzeum otvorené denne od 9:00 do 17:00 h.

V období od 1. októbra do 30. apríla je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 15:00 h.Prestávka: 12.00 – 12.30 h 
Zámocký okruh sa otvára na začiatku otváracích hodín múzea a zatvára na konci otváracích hodín múzea. Posledný vstup na prehliadku Zámockého okruhu je možný v čase ukončenia otváracích hodín a trvá následne približne 75 minút, teda končí sa 75 minút po skončení otváracích hodín.

Galerijný okruh sa otvára na začiatku otváracích hodín múzea a zatvára na konci otváracích hodín múzea. Posledný odporúčaný vstup je hodinu pred ukončením otváracích hodín.Prvá voľná nedeľa v mesiaci 

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na Príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice zdarma. 

Vstup na prehliadku zámku je každých 30 minút a v skupine je maximálne 45 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea po nahlásení príslušného počtu osôb. Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov, ako aj bezpečnosť zámku nebude bezplatný vstup umožnený všetkým záujemcom. 

V priebehu prvej nedele v mesiaci poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvú nedeľu v mesiaci nezabezpečujeme. 

Otváracie hodiny v prvú voľnú nedeľu: totožné s otváracími hodinami múzea 

Prestávka: 12.00 - 12.30 h 

Zoznam prvých nedieľ v mesiacoch roku 2019: 

01.12. 2019