Familia Pálffy - Medzinárodná vedecká konferencia

25. 9. 2019


Program medzinárodnej vedeckej konferencie Familia Pálffy

25. septembra 2019
SNM-Múzeum Bojnice


9,00 – 10,00 Prezentácia účastníkov

10,00 – 10,15 Otvorenie konferencie a úvodné slovo
- Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM-Múzeum Bojnice

10,15 – 10,40 Fondy rodu Pálffy v Slovenskom národnom archíve
- Mgr. Erika Javošová, PhD., Slovenský národný archív Bratislava

10,40 – 11,05 Pezinská vetva rodu Pálffy – majetkové pomery a ústredná správa majetkov
do polovice 19. storočia
- Mgr. Miriam Kuzmíková, Slovenský národný archív Bratislava

11,05 – 11,30 Príbuzenské vzťahy Pálffyovcov a Erdődyovcov v 18. a 19. storočí
- PhDr. Daniel Hupko, PhD., Múzeum mesta Bratislavy

11,30 – 11,55 Ilúzia rodinnej súdržnosti. Finančné ťažkosti Pálffyovcov po prvej svetovej vojne
- Mgr. Štefan Gaučík, PhD., Historický ústav SAV Bratislava

11,55 – 12,30 Některé aspekty prodeje dědictví Jana Pálffyho
- PhDr. Adam Kretschmer, privátny bádateľ Praha

12,30 – 13,00 Diskusia

13,00 – 14,00 Prestávka na obed

14,00 – 14,25 „...nemají domácího rázu". Umelecké zbierky Jána Pálffyho a Československý štát
- Mgr. Tomáš Kowalski, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava

14,25 – 14,50 Nový objav podobizne Jána V. Pálffyho od začínajúceho maliara Františka Antona Palka
- Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD., Katedra dejín a teórie umenia, FiF Trnavská univerzita v Trnave

14,50 – 15,15 Františka Khuen de Belasy – portrét neobyčajnej ženy z rodu Pálffyovcov
- Mgr. Anna Fundárková, MA, PhD., Historický ústav SAV Bratislava

14,15 – 15,40 Znovu nájdené zbierky grófa Jána Pálffyho
- Mgr. Katarína Malečková, SNM-Múzeum Bojnice

15,40 – 16,05 Heraldická výzdoba Erbovej sály Bojnického zámku
- Mgr. Marek Gilányi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava

15,05 – 16,30 Z čoho sú postavené Bojnice ? Stavebné aktivity posledných Pálffyovcov na Bojnickom
panstve
- Ing. Erik Kližan, SNM-Múzeum Bojnice

16,30 - 18,30 Diskusia a záver

18,30 Prehliadka Bojnického zámku

Zmena programu vyhradená
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Malečková, maleckova@bojnicecastle.sk, katarina.maleckova@snm.sk