Slávnosti života

od 27. 8. 2010 do 29. 8. 2010

Ak máte radi strašidlá či rozprávky na bojnickom zámku, určite si zamilujete aj Slávnosti života. Pod týmto názvom sa skrýva nové atraktívne podujatie zamerané na umenie, oddych a gastronómiu.


Priestor bojnického zámku sa v dňoch 27. až 29. augusta 2010 predstaví ako miesto, z ktorého sála neopakovateľné „genius loci“. Prostredníctvom tanca, hudby, pantomímy, poézie i maliarstva sa návštevníci prenesú do období dávnych i nedávnych, dozvedia sa zaujímavosti z histórie gastronómie, kulinárstva , dvornej etikety i dobrých mravov niekdajších obyvateľov zámku. Čarovné nádvoria i priľahlý zámocký park poskytnú vhodné prostredie na odpočinok , relax ducha a i mysle.
Nemenej dôležitou súčasťou osláv života sú i gastronomické zážitky, ktoré si návštevníci budú môcť vychutnať priamo v zámockej priekope.


Nové podujatie Slávnosti života vychádza zo špecifického charakteru prostredia Národnej kultúrnej pamiatky – Zámku Bojnice a jej histórie, ktorej najviac dominujú aktivity milovníka a znalca umenia grófa Jána Pálfiho, posledného šľachtického majiteľa bojnického zámku.


Zámerom tohto podujatia je spríjemniť obyvateľom i návštevníkom Bojníc posledné prázdninové dni a prostredníctvom všetkých vnemov ich voviesť do sveta umenia a oddychu.