Publikácie

 • Atribucionizmus. Prepísaná história obrazov (autor knihy: Ján Papco )
 • Znalectvo umenia/umenie(?) znalectva ( autor knihy: Ján Papco )
 • ...o jednom obraze v múzeu ( autor knihy: Ján Papco )
 • Záhada jedného obrazu. Maulbertsch,Bergl alebo Palko? ( autor knihy: Ján Papco )
 • Palkovské štúdie II  (autor knihy: Ján Papco )
 • Palkovské štúdie I ( autor knihy: Ján Papco )
 • Naše kresťanské mená  (autor knihy: Ján Papco )
 • Rakúsky barok I.  ( autor knihy: Ján Papco )
 • Rakúsky barok II.  ( autor knihy: Ján Papco )
 • Umenie Orientu ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Chladné zbrane a zbroj ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Secesia ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Historizmus v umeleckom remesle ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Hodiny ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Palné zbrane ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Zbrane a zbroj ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Pálfiovský rod-dejny, osobnosti, stavebné aktivity, mecenášstvo a zbierky ( autor knihy: Katarína Malečková )
 • Gróf Pálfi ako zberateľ ( autor knihy: Katarína Malečková )