Vstupné


Prehliadka "Zámockého okruhu" alebo "Galerijného okruhu" 
Dospelý 1 osoba 10,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 7,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 6,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

Prehliadka komplexná "Zámocký" a "Galerijný okruh"
Dospelý 1 osoba 13,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 9,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 8,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
 

Individuálna prehliadka s fotografovaním

67,00 €

Individuálna prehliadka s filmovaním

100,00 €
Nočná prehliadka zámku - Dočasne zrušené!
Dospelý 1 osoba 11,00 €
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august* 7,00 €

*Prehliadka nie je určená pre deti do dovŕšenia 6 rokov veku.

Škola v múzeu - Dočasne zrušené!
Dospelý 1 osoba

8,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov

4,00 €

Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov

1,00 €

Príplatok k vstupnému - Dočasne zrušené!

Za lektorský výklad v cudzom jazyku za 1 výpravu
(okrem anglického a nemeckého jazyka)

13,30 €

Špeciálne programy 
Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru (podrobnosti v sekcii Program / Podujatia). 


Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.