Vstupné


Denná prehliadka 

Trvanie prehliadky – 75 minút. 
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.

Cudzojazyčné prehliadky 
Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné objednať minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom. V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 15 osôb. V mesiacoch júl a august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky a bez dodržania minimálneho počtu osôb v skupine v dňoch: pondelok, streda, piatok o 10.30 a 13.30 h.

Komplexná prehliadka zámku
Dospelý 1 osoba 9,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 7,00 €
Študent od dovŕšenia 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 5,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

Prehliadka zámku bez Huňadyho sály
(v prípade jej vyňatia z trasy prehliadky v čase prenájmu)
Dospelý 1 osoba 8,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 6,00 €
Študent od dovŕšenia 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 4,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
Pedagogický dozor - skupina nad 15 detí 1 osoba zdarmaNočná prehliadka 
Trvanie prehliadky – 75 minút. 
Minimálny počet návštevníkov je 15 osôb. 

Nočnú prehliadku je potrebné objednať 3 pracovné dni pred plánovaným termínom. Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená. 

Počas letnej sezóny v mesiacoch júl a august  ponúkame návštevníkom nočné prehliadky pre verejnosť bez potreby rezervovania so začiatkom o 20.00 h.

6. 7. 2018 
7. 7. 2018
20. 7. 2018 
21. 7. 2018 
27. 7. 2018 
28. 7. 2018
3. 8. 2018
4. 8. 2018
17. 8. 2018
24. 8. 2018
25. 8. 2018 

Nočná prehliadka zámku
Dospelý 1 osoba 9,00 €
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august 6,00 €

Príplatky k vstupnému 
Použitie fotoaparátu  2,00 €
Použitie videokamery 5,00 €
Výklad v cudzom jazyku

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku  - zdarma.
Výklad v ostatných jazykoch - 13,30 €  za skupinu
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku. 

Špeciálne programy
Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru (podrobnosti v sekcii Program / Podujatia).

Prvá voľná nedeľa v mesiaci 
Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na Príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice zdarma. 

Vstup na prehliadku zámku je každých 20 - 30 minút a v skupine je maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea po nahlásení príslušného počtu osôb. 

Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov, ako aj bezpečnosť zámku nebude bezplatný vstup umožnený všetkým záujemcom. 

Počas prvej nedele v mesiaci poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvú nedeľu v mesiaci nezabezpečujeme. 

Otváracie hodiny: totožné s otváracími hodinami múzea 
Prestávka: 12.00 - 12.30 h 

Zoznam prvých nedieľ v mesiacoch roku 2018:
07. 01. 2018
04. 02. 2018
04. 03. 2018
01. 04. 2018
06. 05. 2018
03. 06. 2018
01. 07. 2018
05. 08. 2018
02. 09. 2018
07. 10. 2018
04. 11. 2018
02. 12. 2018