Vstupné


CENOVÝ VÝMER:

Prehliadka "Zámockého okruhu" alebo "Galerijného okruhu"
Dospelý 1 osoba 10,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 7,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 6,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

Prehliadka komplexná "Zámocký" a "Galerijný okruh"
Dospelý 1 osoba 13,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 9,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 8,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
 

Individuálna prehliadka s fotografovaním

67,00 €

Individuálna prehliadka s filmovaním

100,00 €Nočná prehliadka zámku


Dospelý 1 osoba 11,00 €
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august* 7,00 €

*Prehliadka nie je určená pre deti do dovŕšenia 6 rokov veku.
Škola v múzeu

Dospelý 1 osoba

8,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov

4,00 €

Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov

1,00 €
Príplatok k vstupnému

Za lektorský výklad v cudzom jazyku za 1 výpravu
(okrem anglického a nemeckého jazyka)

13,30 €

 Špeciálne programy

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru (podrobnosti v sekcii Program / Podujatia).Prvá voľná nedeľa v mesiaci
 
Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na Príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice zdarma. 

Vstup na prehliadku zámku je každých 30 minút a v skupine je maximálne 45 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea po nahlásení príslušného počtu osôb. 

Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov, ako aj bezpečnosť zámku nebude bezplatný vstup umožnený všetkým záujemcom. 

Počas prvej nedele v mesiaci poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvú nedeľu v mesiaci nezabezpečujeme. 

Otváracie hodiny: totožné s otváracími hodinami múzea 
Prestávka: 12.00 - 12.30 h 

01.12. 2019

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!