Zaujímavosti zbierkového fondu

V zbierkach sú zastúpené maliarske diela významných európskych majstrov Jacoba Jordaensa, Carla F. Nuvoleoneho, Abrahama Janssensa, Leonarda Coccoranteho, Paula de Vos, Jacquesa d´Arthois, Bojnický oltár od Narda di Cione, sochárske práce Dionýza Stanettiho a pod.

Zaujímavé a cenné sú palné a chladné zbrane zo 17. a 18. storočia, renesančné truhlice, barokové sekretáre a tiež hodiny vyhotovené v dielňach viedenských a pražských majstrov.

Z textilných zbierok je pozoruhodný veľký gobelín “Jozef a jeho bratia”, ktorý bol utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia.

Dominantným prvkom Huňadyho sály je unikátny barokový luster z polovice 18. storočia pochádzajúci z kaštieľa v Tovarníkoch. Tento nádherný unikát vážiaci 700 kg má dve poschodia – každé po desať ramien. Jeho výška je viac ako 3 metre a rozpätie ramien 3,5 metra. Pôsobivé osvetlenie zabezpečuje celkom 110 svietidiel.