Tri Kamene

od 1. 8. 2010 do 24. 9. 2010

     Výstava Ateliéru Tri kamene na hrade Červený Kameň nesie názov

 

TRI KAMENE a ich hostia - I. / rodičia a učitelia

 

V koncepcii Márie Horváthovej sú v hradnej lisovni a na hradnom nádvorí prezentované diela Martina Palu, Ondreja 4., Stanislava Kiča (zakladateľov Ateliéru Tri kamene) a ich hostí: rodičov Zory a Štěpána Palovcov, Ondreja Zimku, či predčasne zosnulého Stanislava Kiča, veľkých vzorov a prvých učiteľov Andreja Rudavského a Antona Čuteka, pedagógov zo Strednej umeleckopriemyselnej školy Jozefa Hobora, Viliam Lovišku, Ján Šicka, troch vynikajúcich profesorov na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Jozefa Jankoviča, Juraja Meliša a Petra Rollera, aj Tibora Bártfaya a Emila Venkova, ktorých odborné rady v oblasti monumentálnych realizácií nemožno nespomenúť.

Martin Pala, Ondrej 4. i Stanislav Kiča patria v súčasnosti k známym a úspešným mladým výtvar­níkom. Majú za sebou množstvo samostatných, kolektívnych, generačných i spolkových výstav, účasť na početných sympóziách a tvorivých pobytoch doma i v zahraničí, ale predovšetkým množstvo diel, komorných i monumentál­nych, realizovaných v náročných sochárskych materiáloch. Napriek tomu, že každý z nich je výraznou a nezameniteľ­nou individualitou, spája ich spoločná túžba po nepoznanom, remeselná zdatnosť i úcta k materiálu. V starom mlyne v Stupave vytvorili Ateliér Tri kamene - modernú a výkonnú sochársku dielňu spojenú s galériou, kde vznikajú i diela ďalších umelcov.

 

Výstava predstavujúca nekonvenčný výber zo slovenského sochárstva posledných dvoch desaťročí je otvorená denne od 1. augusta do 24. septembra 2010 ako súčasť oboch okruhov hradom Červený Kameň (v cene vstupenky na tieto okruhy), alebo samostatne vždy o 10.3014.30 (vstupenky v pokladni na nádvorí v cene 1€/0,50€).

 

Organizátori:
Spolok výtvarníkov Slovenska, SNM-Múzeum Červený Kameň a Ateliér Tri kamene

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.