Veľkorozmerné maľby z Múzea Červený Kameň

od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019


SNM – Múzeum Červený Kameň predstavuje návštevníkom novú dočasnú výstavu s názvom Veľkorozmerné maľby z Múzea Červený Kameň. Výstava je prístupná vo výstavných priestoroch múzea priamo na nádvorí od 1. mája do 30. septembra 2019 počas otváracích hodín múzea. Vstup na výstavu je zahrnutý v cene vstupenky na prehliadku hradu. 

Zbierka obrazov je rôznorodého pôvodu. Jej podstatnú časť tvorí zvyšok pôvodného zariadenia hradu Červený Kameň a zvozy Národnej kultúrnej komisie z približne 30 ďalších zámkov a kaštieľov. Najpočetnejšie sú zastúpené zvozy zo Smoleníc, Hlohovca, Voderad, Jelenca, Dolnej Krupej, Šimonovian (Partizánske). Ďalšie obrazy sa do zbierky dostali ako akvizície počas takmer 65 ročnej existencie múzea. 

Zbierka patrí medzi najvýznamnejšie na Slovensku, či už z hľadiska autorstva obrazov, ich námetu, v prípade portrétov jedinečnosti zobrazenia a pod. Zbierkové predmety z nej sa objavujú takmer v každej umeleckohistorickej publikácii, orientovanej či už autorsky, tématicky, historicky, slohovo či provenienčne, ilustrujú množstvo štúdií, článkov, monografií a katalógov. Tento fond zároveň patrí medzi najfrekventovanejšie, pokiaľ ide o výpožičky na rôzne zamerané výstavy a inštalácie.