Individuálny výskum

Ak chcete prísť bádať v zbierkovom fonde múzea, ktorý pozostáva z viac ako 13 500 zbierkových predmetov, ste vítaný.


Postup:

  1. Preštudujte si Bádateľský poriadok (PDF, 76,3 kB) Múzea Červený Kameň a Cenník.
  2. Žiadosť s uvedením účelu bádania pošlite riaditeľovi múzea minimálne sedem dní pred predpokladaným termínom bádania.
  3. Po jej posúdení sa Vám zodpovedný pracovník múzea a dohodne sa s Vami na presnom termíne bádania v našom múzeu.
  4. Dostavte sa v dohodnutom termíne bádať.Kotakt pre poslanie žiadosti:

e-mail: jaroslav.hajicek@snm.sk 

alebo poštou na adresu:
SNM-Múzeum Červený Kameň
900 89 Častá