Informácie pre návštevníkov


Milí návštevníci, 

múzeá SNM sú z rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky opäť otvorené. Vstup do múzea je povolený pre skupinu maximálne 6 ľudí, z toho jeden môže byť lektor. Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných opatrení nosenie respirátora– dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk a v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov múzea o riadenie sa pokynmi jednotlivých špecializovaných múzeí.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

(PDF, 381,7 kB)Opatrenia na ochranu proti šíreniu infekčnej choroby COVID-19 pri realizácii burzy starožitností na hrade Červený Kameň 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
áno do hradného areálu, nie na prehliadkové okruhy. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 5/2021 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 02. mája 2021.

Múzeum Vám (okrem iného) ponúka:
Spoznávanie vnútorného a vonkajšieho predhradia so skladačkou Areál hradu Červený Kameň. Od roku 2008 sa na vonkajšom predhradí môžete prejsť i novým francúzskym parkom.

I. Veľký okruh

Prehliadková trasa Veľkého okruhu vedie dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými miestnosťami. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Ďalej prehliadka pokračuje hradným podzemím, súčasťou ktorého je aj obranný systém hradu. Textový sprievodca (PDF, 225,0 kB)

II. Malý okruh
Prehliadková trasa Malého okruhu vedie dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými miestnosťami. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Súčasťou prehliadky interiéru hradu je aj jedinečná Sala Terrena, či hradná lekáreň.
Textový sprievodca
(PDF, 225,0 kB)
III. Renesančná pevnosť 
Tento okruh Vás zavedie do hradnej priekopy, rozľahlých pivníc, časti všetkých štyroch bášt unikátne zachovaného obranného systému hradu zo 16. storočia i do hradnej lisovne, kde Vám sprievodca prezradí, kto zbúral Červený Kameň a čo všetko sa dialo potom. 

IV. Ako sa žilo na hrade
Prehliadka devätnástich miestností juhozápadného krídla hradu a hradnej lisovne, zameraná predovšetkým na detského návštevníka, na ktorej sa dozviete ako tu bývalí majitelia prežívali svoj každodenný život v minulosti.

Prehliadka celej severnej bašty
Architektúru severnej bašty z roku 1539 sa určite oplatí vidieť. Do všetkých podlaží bašty môžete vojsť z nádvoria hradu sami, bez sprievodcu/sprievodkyne. Viac sa o tejto bašte i jej troch kolegyniach dozviete z informačných panelov pri vstupe do spodného podlažia bašty, na ktorom pre Vás pripravujeme každú sezónu novú výstavu.

Prehliadka hradnej strážnice
Prehliadka hradnej strážnice je prístupná bez sprievodcu. Všimnete si ju hneď pri vstupe na nádvorie hradu. Stráž v nej sedávala ešte v časoch, keď na nádvorie neviedol dnešný kamenný, ale drevený padací most. 

Hradný záhadník
Hradný záhadník je pracovný list pre deti, v ktorom riešia sedem záhad Hradu Červený Kameň na nádvorí a vo vnútornom predhradí.