Lektoráty

  • výklad sprievodcu na Veľkom a Malom okruhu v slovenskom jazyku, ktorý je v cene vstupného,

  • výklad sprievodcu na Veľkom a Malom okruhu v anglickom, nemeckom jazyku pre skupiny, ktoré sa objednajú najmenej 7 kalendárnych dní vopred,

  • výklad sprievodcu na okruhu Renesančná pevnosť v anglickom, nemeckom jazyku pre skupiny, ktoré sa objednajú najmenej 7 kalendárnych dní vopred,

  • samostatné sprevádzanie na Veľkom a Malom okruhu (bez prítomnosti iných návštevníkov) pre vopred objednané skupiny, ktoré majú najmenej 10 členov (pre skupiny, ktoré majú menej ako 10 členov za doplatok na vstupnom 20.00 € za skupinu),

  • poskytnutie dvoch listov na Veľký aj Malý okruh v anglickom, nemeckom, maďarskom, poľskom, ruskom, chorvátskom, srbskom, francúzskom, talianskom, holandskom a španielskom jazyku pre individuálnych zahraničných návštevníkov.