Červenokamenská púť

od 17. 8. 2019, 08:00 do 18. 8. 2019, 15:00


Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatie Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z celého Červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je zasvätená hradná kaplnka. Púť je organizovaná pod vedením kňaza a veriacich z Častej. Po príchode procesie v sprievode dychovej hudby sa na nádvorí hradného paláca začína slávnostná svätá omša so začiatkom o 10.30 hodine. 

Priebeh: 
Sobota, 17. august 2019 
o 17.15 h modlitba sv. ruženca - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie 

Nedeľa, 18. august 2019
o 9.45 h modlitba sv. ruženca a litánií - hradné nádvorie 
o 10.30 h slávnostná sv. omša - hradné nádvorie