Červenokamenská púť

od 17. 8. 2019 do 18. 8. 2019


Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatie Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z celého Červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je zasvätená hradná kaplnka. Púť je organizovaná pod vedením kňaza a veriacich z Častej. Po príchode procesie v sprievode dychovej hudby sa na nádvorí hradného paláca začína slávnostná svätá omša so začiatkom o 10.30 hodine. 

Priebeh: 
Sobota, 17. august 2019 
o 17.15 h modlitba sv. ruženca - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie 

Nedeľa, 18. august 2019
o 9.45 h modlitba sv. ruženca a litánií - hradné nádvorie 
o 10.30 h slávnostná sv. omša - hradné nádvorie