Múzeum Červený Kameň sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku. Je otvorené počas celého roka okrem 1. januára a 24., 25., 26. decembra a v období od 1. októbra do 30. apríla okrem pondelkov. Najviac aktivít pre návštevníkov sa realizuje počas letnej sezóny, t. j. od 1. mája do 30. septembra.


» viac o múzeu