Jaroslav Žiak – Hrdinovia Hrdinovia

od 29. 1. 2019 do 25. 3. 2019


Projekt s názvom „Hrdinovia" (2009 – 2018) predstavuje dlhodobý koncept fotografických portrétov zachytávajúcich priamych účastníkov 2. svetovej vojny na pietnych akciách pripomínajúcich si zločiny fašizmu, ukončenie vojny, oslobodenie miest, koncentračných táborov...

Doteraz bolo nafotografovaných 419 priamych účastníkov, na 79 pietnych akciách a v 5 európskych štátoch. Pomocou mobilného pozadia vznikajú portréty zobrazujúce človeka „hrdinu" oddeľujúceho od prostredia, ale zároveň umocnené určitou situáciou, či symbolikou, ktorá sa odohráva mimo pozadia. Séria portrétov prezentuje ľudí z rôznych oblastí života, či krajín, ktorí zažili holokaust. Ten navždy všetkým poznačil život. Ich príbeh je svedectvom a ostáva mementom pre budúce generácie.