Výstava Żegota – Rada pomoci Židom

od 21. 3. 2018 do 30. 6. 2018


Żegota bolo krycie meno pre Radu pomoci Židom, ktorá bola podzemnou organizáciou poľskej exilovej vlády pôsobiacej v rokoch 1942-1945 na nacistami okupovanom území Poľska. Jej hlavným cieľom bola záchrana židovských spoluobčanov, ktorí boli na tomto území masovo vraždení.

Mnohí z členov tejto organizácie riskovali vlastné životy, aby pomohli zachrániť niekoľko tisíc ľudí pred vyhladením. K najznámejším predstaviteľom Żegoty patrila Irena Sendlerowa, ktorá bola vedúcou členkou detského oddelenia Rady pomoci Židom. Sama dokázala zachrániť približne 2500 židovských detí, niektoré z nich dokonca osobne vyviedla z Varšavského geta.