Lektoráty

SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi poskytuje odborný lektorský výklad pre skupiny návštevníkov. 

Bližšie informácie môžete získať na telfónnych číslach +421 31 24 51 103, +421 31 24 51 107 a E-mailovej adrese holocaust.museum@snm.sk.