Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia 2018


7. 9. 2018


Dňa 7. septembra 2018 o 14.30 h sa pri Pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave uskutoční pietna spomienka pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9. septembra). Spomienky sa zúčastnia členovia vlády SR, veľvyslanci viacerých krajín, ktorí položením vencov vzdajú hold všetkým obetiam. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. 

Sprievodné podujatia 

7. 9. 2018 o 10.00 h Sprístupnenie novej časti expozície Múzea holokaustu v Seredi 
Za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubice Laššákovej. Expozičné priestory vo štvrtom zrekonštruovanom pôvodnom baraku priblížia fungovanie tábora v Seredi od roku 1941, keď sa začalo s jeho prebudovávaním a prípravou na tábor pracovný a neskôr na tábor koncentračný, až po obdobie posledných transportov väzňov z tábora (19. novembra 1944 – 18. marca 1945). 

9. 9. 2018 o 15.30 h Koncert židovských piesní 
V podaní Jany Orlickej a Pražského jazzového tria v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. 

Pamätník holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave, ktorého autorom je akademický sochár Milan Lukáč a architekti Peter a Lucia Žalmanovci má názov Opustený dom pod Dávidovou hviezdou. Pamätník je symbolom násilných deportácií Židov do koncentračných táborov a zbúrania celej bratislavskej židovskej štvrte. Na mieste pamätníka stála v minulosti neologická synagóga. Pamätník symbolizuje opustenosť domovov, do ktorých sa Židia vyvraždení v koncentračných táboroch nikdy nevrátili. Dve reliéfne tabule na plastike podľa autora znázorňujú dvere ale sú aj náznakom náhrobných kameňov. Na platniach sa premietajú vchádzajúce a vychádzajúce tiene – symboly tých, ktorí sa nevrátili aj tých, pre ktorých sa stal návrat skutočnosťou. Na dlažbe v okolí pamätníka je vyznačený obrys zbúranej neologickej synagógy a jej silueta je znázornená aj na protiľahlej stene. 


Pozvánka (PDF, 3,5 MB)