Pripravované podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi


od 27. 1. 2019, 16:50 do 7. 2. 2019, 18:50


SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu viacero podujatí, počas ktorých si pripomenieme pamiatku nevinne zavraždených ľudí v období druhej svetovej vojny.

Prvé z podujatí sa bude konať 26. januára, kedy počas zimných hier Maccabi na Štrbskom Plese vystúpi vedúci múzea Martin Korčok s prednáškou Postavenie Židov na Slovensku v období druhej svetovej vojny.

Hrdinovia, tak sa volá výstava fotografií Jaroslava Žiaka, ktorá zachytáva portréty priamych účastníkov druhej svetovej vojny. „Mojou hlavnou témou sú ľudia, ich tvár a jej premena. Portrét považujem za výnimočnú udalosť stretnutia s možnosťou vypovedať o človeku" (Jaroslav Žiak). Vernisáž tejto jedinečnej výstavy sa uskutoční za účasti autora dňa 28. januára o 17.00 h vo výstavnej miestnosti nášho múzea.

V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave sme pripravili pre študentov vybraných stredných škôl a gymnázií prednášku historika z Pamätníka Auschwitz a premietanie filmu Portrétista. Dej filmu je príbehom fotografa Wilhelma Brasseho, ktorý na území okupovaného Poľska musel pre SS fotografovať väzňov, súkromné stretnutia dôstojníkov SS a ich rodiny a portréty politických väzňov do kartoték. Hovorí o tých ľuďoch, ktorí mali na starosti mučenie, o ich praktikách ale aj o bežných jednotlivcoch, ktorých stretávala na ich ceste na smrť. Najviac si pamätá na oči. Z nich najjasnejšie vyžaroval strach, hrôza i beznádej. Podujatie sa uskutoční dňa 30. januára v prednáškovej miestnosti múzea so začiatkom o 10.00 h a bude prístupné aj pre širokú verejnosť.

Posledným spomienkovým podujatím bude premietnutie štyroch krátkych filmových dokumentov Seredské svedectvá, ktoré sa uskutoční v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Združením Ester dňa 7. februára o 17.00 h na rektoráte UPJŠ v historickej aule na Šrobárovej 2 v Košiciach. „Popri všetkých faktoch a vedeckých výskumoch je práve osobná ľudská výpoveď jedinou cestou k pochopeniu, čo všetko museli prežiť. Príďte prosím zdieľať ich osud, pretože čím menej hlasov vypovedajúcich o ľudskej krutosti zostáva, tým ďalej musí ich posolstvo zájsť" (Martin Korčok). Podujatie je venované pamiatke pána Juraja Szánta (1919 – 2018).