Sídlo a ďalšie objekty múzea


SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi

Sídlo múzea:
SNM – MŽK – Múzeum holokaustu v Seredi
Kasárenská 1005
926 01 Sereď 

Kontakt: 
tel.: +421 31 245 11 11
e-mail: martin.korcok@gmail.com 

SNM – Múzeum židovskej kultúry

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria
Židovská 17,
811 01 Bratislava 

Kontakt: 
tel.: +421 2 204 901 01; +421 2 204 901 04
e-mail: mestan@snm.sk; snm.mzk@gmail.com

Synagóga v Prešove

Sídlo múzea:
Okružná 32,
080 01 Prešov 

Kontakt: 
tel.: +421 51 773 16 38