Vstupné

Základné vstupné       5,00 €
Zľavnené vstupné
Žiaci a študenti (s platným preukazom  ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ), seniori od 70 rokov
2,00 €/2 kultúrne poukazy
Vzdelávanie  1,00 EUR
Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP,
držitelia preukazov ICOM, ZMS a UNESCO, držitelia preukazov múzea alebo galérie SR a ČR, členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, média
Voľný vstup
Lektorovanie
V slovenskom jazyku   1,00 €
V cudzom jazyku (anglickom, maďarskom) 1,50 €

 Lektorovanie mimo otváracích hodín
Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť minimálne 3 pracovné dni dopredu.

V slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov)       3,00 €
V cudzom jazyku (anglickom, maďarskom) (min. 10 návštevníkov)         3,50 €

Fotografovanie                                  2,00 €

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.