Vzdelávanie

Vzdelávacie stredisko SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi poskytuje rôzne vzdelávacie semináre, výchovno-vzedlávacie podujatia a školenia pre školy, pedagógov a širokú verejnosť.

Témy vzdelávacích programov

1. Prenasledovanie Židov počas obdobia slovenského štátu
• charakteristika antisemitizmu na slovenskom území
• cesta k nedemokratickému režimu
• vývoj tzv. Riešenia židovskej otázky
• prijímanie diskriminačných opatrení
• protižidovská propaganda slovenského štátu
• postoj Jozefa Tisa k tzv. Riešeniu židovskej otázky
• Židovský kódex
• deportácie Židov zo Slovenska
• prenasledovanie Židov po vypuknutí SNP

2. Pracovné tábory a strediská pre Židov
• vývoj pracovnej povinnosti pre Židov
• prvé pracovné strediská a útvary v slovenskom štáte
• pracovné tábory v Seredi, Novákoch a Vyhniach
• koncentračné strediská v období deportácií
• pracovné tábory a strediská po ukončení prvej vlny transportov
• koncentračný tábor v Seredi

3. Úteky z táborov smrti
• vznik a vývoj koncentračných táborov na území nacistického Nemecka pred vypuknutím druhej svetovej vojny
• charakteristické znaky pracovných, koncentračných a vyhladzovacích táborov
• deportácie Židov zo Slovenska do koncentračných a vyhladzovacích táborov na nacistami okupované územie Poľska
• útek Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau
• odbojová činnosť Židov v okupovanej Európe (povstanie vo Varšavskom gete a vo vyhladzovacích táboroch Treblinka a Sobibor)

4. Deti a holokaust
• definícia holokaustu
• deti počas holokaustu
• každodenný život v židovských getách
• Konečné riešenie židovskej otázky a deti
• Osudy detí v koncentračných a vyhladzovacích táboroch
• Židovské deti v slovenskom štáte
• Osudy detí v pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi

5. Spravodliví medzi národmi a osudy Židov po druhej svetovej vojne
• vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi
• možnosti záchrany pre Židov
• príbehy Spravodlivých medzi národmi
• život po holokauste (návrat Židov späť do života)
• židovská komunita v ČSR po druhej svetovej vojne