O múzeu


Expozícia podáva ucelený prehľad o živote a diele umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1894 – 1987) s osobitým zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, ktoré je po mnohých stránkach unikátnym záznamom dnes už väčšinou zaniknutých hodnôt.

Priekopníkmi myšlienky založenia múzea Karola Plicku boli Plickov žiak – Martin Slivka, etnografka a fotografka Ester Plicková – neter K. Plicku a Igor Krištek, vtedajší riaditeľ SNM v Martine. Libreto a scenár pripravovanej stálej expozície (autori Ľuba Sýkorová a Marcel Deyl) bolo vypracované ešte za života K. Plicku, ktorý ich sám oponoval. Autorom výtvarno-priestorového a grafického riešenia bol akademický maliar Karel Pánek z Prahy.

Múzeum Karola Plicku je umiestnené v Prónayovskej kúrii v Blatnici, v obci vzdialenej približne 20 km od Martina, ktorú v 18. storočí vybudoval zemiansky rod Prónayovcov a ktorú bolo potrebné na expozičné účely zrekonštruovať. Dňa 13. augusta 1988 bolo Múzeum Karola Plicku slávnostne sprístupnené verejnosti.