Zbierkový fond múzea

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku sa zameriava na získanie predmetov viazaných na české etnikum žijúce na území dnešného Slovenska.