Vstupné

Cenník platný od 1. 5. 2017

Expozícia  
Dospelí  2 €
Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia  1 €
Rodinná vstupenka malá *  3 €
Rodinná vstupenka veľká **  5 €

 

Ostatné služby  
vzdelávacie programy 10 € / skupina + vstupné podľa cenníka
fotografovanie (svadobné, ostatné)  50 €


* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3)
** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3)

Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti

Vstup zdarma
deti do 6 rokov
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov
deti z detských domovov
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S
zamestnanci MK SR
držitelia VIP vstupenky SNM
držitelia preukazu ICOM
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca
držitelia novinárskeho preukazu


Kultúrne poukazy
Múzeum prijíma aj v roku 2019 kultúrne poukazy.