FotoFórum 2010

od 11. 11. 2010 do 31. 12. 2010

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v spolupráci s Istra Centrom – Centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie pripravili na mesiace november a december druhý ročník výstavy fotografií - FotoFórum 2010.

Fotografie, prezentované na výstave, sú výberom z fotografií, ktoré boli sústredené v rámci fotografickej súťaže na portáli http://fotoforum.istracentrum.sk.

Na tomto webovom portáli mohli registrovaní účastníci prezentovať svoje fotografie, vytvoriť si albumy, hodnotiť práce ostatných, zapájať sa do diskusií a tým skvalitňovať svoje práce, ako aj práce ostatných.

Snahou FotoFóra je vyvolať virtuálnu diskusiu k fotografiám a fotografovaní a spojiť komunitu fotografov v Devínskej Novej Vsi.  

Výstava je prístupná pre verejnosť do 31. decembra 2010 denne od 10.00 do 16.00 hod. Vstupné na výstavu je 1,33 € a zľavnené vstupné je 0,66 €.