Osobnosti Chorvátov na Slovensku

od 6. 9. 2019 do 31. 10. 2019


Výstava priblížuje život a dielo významných predstaviteľov chorvátskeho etnika na území Slovenska, ktorí od počiatku príchodu do našich končín formovali ďalší spôsob života tohto etnika - napríklad Gabriel Kolinovič Šenkvický. Svojím profesijným a osobnostným pôsobením ovplyvnili aj možnosti ďalšieho vývoja a zachovania existencie chorvátskej menšiny na našom území - medzi inýnmi i katolícky kňaz z Jaroviec Ivana Blaževiča.

Už od 6. sptembra 2019 v priestoroch múzea v Bratislave v Devínskej Novej Vsi.