Saga Croatica

od 17. 12. 2019 do 25. 2. 2020

Výstava o chorvátskom vysťahovalectve Saga Croatica vznikla v roku 2015 a jej autorkami sú zamestnankyne Chorvátskeho štátneho archívu (HDA) v Záhrebe PhD. Rajka Bućin, Marijana Jukić a PhD. Tatjana Šarić.

Výstava návštevníkom bližšie priblíži fenomén vysťahovalectva a autorky výstavy sa zamerali na zdokumentovanie obdobia od konca 19. storočia do druhej svetovej vojny. Prečo práve toto časové obdobie? Odpoveď je jednoduchá - je to obdobie, počas ktorého prebiehal najintenzívnejší proces emigrácie obyvateľov Chorvátska do rôznych častí sveta. 

Výstavu Saga Croatica autorky venovali všetkým tým ľuďom - krajanom, ktorí boli nútení opustiť svoju vlasť a svoje domovy kvôli zlým životným a ekonomickým pomerom vo svojej vlasti a s vierou v lepší a šťastnejší život začínali úplne od začiatku v neznámych krajinách a ďaleko od svojich rodín a blízkych.

Výstava nám zároveň ponúka aj možnosť zamyslenia sa nad stále aktuálnou otázkou migrácie obyvateľstva vo svete a nad vrtkavosťou šťasteny, kedy sa každý z nás v sekunde svojho bytia môže kvôli vonkajším vplyvom stať novodobým nomádom v tomto svete.