Život reči

od 10. 9. 2010 do 7. 11. 2010

Tento rok už druhá interaktívna výstava Život reči Vám ponúka v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi možnosť do sýtosti sa pohrať so slovenčinou.

V čase od 10.9.2010 do 7.11.2010 si môžete na tejto výstave overiť či ste novým Ľudovítom Štúrom, alebo na sebe ešte musíte popracovať.
Reč – ňou sa dorozumievame, vyjadrujeme svoje myšlienky, ňou dokazujeme svoje vedomosti i kultúrnu úroveň.

Výstava v krátkosti podáva prehľad vývoja jazyka a písma. Môžete sa dozvedieť akými všetko spôsobmi sa dá povedať V tamtej dedine rastú len vysokí chlapci a pekné dievčatá. Ak veta nie je uvedená práve v tom Vašom nárečí – môžete ju dopísať. Môžete si svoje znalosti slovenského jazyka overiť aj na nárečovom kvíze. Uhádnete všetkých 10 odpovedí?

Zaujímavosťou sú tri veľké, nástenné scrabble umožňujúce návštevníkom rozvíjať svoju slovnú zásobu tak ako aj hra zameraná na tvorbu slov či nachádzanie slov v slovách.

Viete koľko nových slov môžete vytvoriť zo slovíčka tvor? A koľko slovíčok môžete vytvoriť z mena Katarína?

Pre SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku pripravila:
Mgr. Katarína Zorjanová, 0915 993 302.

Výstava bude prístupná verejnosti od 10. septembra do 7. novembra 2010 v priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku na Istrijskej ulici č. 68 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi denne od 10.00 do 16.00 hod. Vstupné na výstavu je 1,33 € a zľavnené vstupné je 0,66 €.