Galérie

Dierkovaná výšivka na mužskej sviatočnej košeli z Devíneskej Novej Vsi
SNM-MKCHS (14)