Informácie pre návštevníkov

SNM – Múzeum Chorvátov na Slovensku sa podľa covid automatu od pondelka 18.10.2021 nachádza v stupni ostražitosť

Vstup návštevníkov do múzea je možný v režime Základ:
  • individuálne prehliadky
  • maximálne 1 osoba na 15 m2

Prosíme návštevníkov o dodržanie opatrení:

  • Vstup do interiérov múzea s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom FFP2
  • Dezinfikovanie rúk pri vstupe do múzea
  • Dodržiavanie 2 m rozstupov od osôb, s ktorými nepatria do tej istej domácnosti.

Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP: 

Bezbariérový prístup do Múzea kultúry Chorvátov je možný na prízemí. Stála expozícia múzea sa nachádza na poschodí, kde nie je možný bezbariérový prístup. Expozícia Múzea starej Devínskej sa nachádza na prízemí, kde je zabezpečený bezbariérový prístup. 

Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.