Publikácie

Ján Botík: Slovenskí Chorváti

Bratislava, Lúč 2001. (8,30 €)
Monografia Slovenskí Chorváti ponúka komplexný obraz o etnokultúrnom vývine chorvátskej minority z pohľadu spoločenskovedných poznatkov.
Z obsahu:
• Chorvátske osídlenie na Slovensku
• Sociálne rozvrstvenie chorvátskeho etnika na Slovensku
• Etnonym, etnické vedomie a povahové črty
• Materinský jazyk v živote slovenských Chorvátov
• Tradičná kultúra a spôsob života

Nikola Tesla Človek ktorý rozsvietil svet
Katalóg k výstave, ktorý zachytáva život a významné úspechy vedca a vynálezcu, ktorý ovplyvnil súčasnú podobu sveta ako ho poznáme. (1,66 €)


Tesla Rodna kuća Nikole tesle u Smiljanu
Katalóg k výstave v chorvátskom jazyku. (1,66 €)


Pamiatky a múzeá (r. 2007-2018)
Revue pre kultúrne dedičstvo založená v roku 1952. Vydáva Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave (3,29 €)