Informácie pre návštevníkov
Milí návštevníci,

múzeá SNM sú z rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky opäť otvorené. Vstup do múzea je povolený pre skupinu maximálne 6 ľudí, z toho jeden môže byť lektor. Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných opatrení nosenie rúšok – dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk a v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov múzea o riadenie sa pokynmi jednotlivých špecializovaných múzeí.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Usmernenie pre návštevníkov múzea v prípade prístupnosti múzea pre verejnosť:
(JPG, 579,9 kB) Vstup do objektu múzea bude možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 5 osôb. Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty. Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Na výpočet maximálneho počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zdržiavať naraz v objekte múzea, bude použitý koeficient 10 m2/osoba. Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeu povolené. Spôsob prehliadky sa zároveň riadi internými pokynmi múzea.

Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP:
Do expozícií a výstav múzea nie je bezbariérový prístup.

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.

Návštevníkom ponúkame:

  • predaj publikácii o dejinách a kultúre karpatských Nemcov
  • premietanie náučných videofilmov
  • lektorský výklad (nutné objednať vopred)
  • vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov (nutné objednať vopred)

Návštevný poriadok SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov (PDF, 218,0 kB)