Informácie pre návštevníkov
Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP:
Do expozícií a výstav múzea nie je bezbariérový prístup.

Návštevníkom ponúkame:

  • predaj publikácii o dejinách a kultúre karpatských Nemcov
  • premietanie náučných videofilmov
  • lektorský výklad (nutné objednať vopred)
  • vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov (nutné objednať vopred)