Informácie pre návštevníkov
Covid režim OTP

Múzeum je otvorené pre všetkých návštevníkov v režime OTP. Prosíme vás o dodržiavanie všetkých nižšie uvedených opatrení.

Vážení návštevníci,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 237, Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 240 a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 241 vás informujeme o nutnosti dodržiavať nasledujúce opatrenia:Vstup do múzea a celý pobyt vo vnútorných priestoroch je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou, s výnimkami podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 237. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím. 

Do múzea je umožnený vstup aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným. V tom prípade sú umožnené len individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy. Maximálny počet návštevníkov nachádzajúcich sa v budove je:
 1. Archeologické múzeum – 10 návštevníkov
 2. Hudobné múzeum – 8 návštevníkov
 3. Múzeum kultúry Karpatských Nemcov – 5 návštevníkov
 4. Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – 10 návštevníkov
 5. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.
 6. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky.
 7. Platba je možná len v hotovosti.
 8. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.
 9. Dodržujte prosím pokyny zamestnancov múzea.
Ďakujeme za pochopenie!

Usmernenie pre návštevníkov múzea v prípade prístupnosti múzea pre verejnosť:

(JPG, 579,9 kB) Vstup do objektu múzea bude možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 6 osôb. Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty. Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Na výpočet maximálneho počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zdržiavať naraz v objekte múzea, bude použitý koeficient 15 m2/osoba. Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeu povolené. Spôsob prehliadky sa zároveň riadi internými pokynmi múzea.

Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP:

Do expozícií a výstav múzea nie je bezbariérový prístup.

Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.

Návštevníkom ponúkame:

 • predaj publikácii o dejinách a kultúre karpatských Nemcov
 • premietanie náučných videofilmov
 • lektorský výklad (nutné objednať vopred)
 • vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov (nutné objednať vopred)

Návštevný poriadok SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov (PDF, 218,0 kB)