Kontakty
RNDr. Ondrej Pöss, PhD.

riaditeľ
sídlo: Žižkova 14,
810 06 Bratislava
e-mail: ondrej.poss@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 225


Mgr. Rastislav Fiľo

zástupca
sídlo: Žižkova 14,
810 06 Bratislava
e-mail: rastislav.filo@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 226


Kontakty na zamestnancov 


Kontakt

e-mail:   mkkn@snm.sk
telefón:  +421 2 544 15 570
             +421 2 204 91 225-8
fax:       +421 2 59207241

 


Sídlo múzea


SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
P. O. Box 13
810 06 Bratislava


Poštová a fakturačná adresa

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16