Kontakty
RNDr. Ondrej Pöss, PhD.
riaditeľ

sídlo: Žižkova 14,
810 06 Bratislava
e-mail: ondrej.poss@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 225

Mgr. Rastislav Fiľo

zástupca

sídlo: Žižkova 14,
810 06 Bratislava
e-mail: rastislav.filo@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 226

Kontakty na zamestnancov
 

Kontakt
e-mail:   mkkn@snm.sk
telefón:  +421 2 544 15 570
             +421 2 204 91 225-8
fax:       +421 2 59207241

Sídlo múzea

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
P. O. Box 13
810 06 Bratislava

Poštová a fakturačná adresa
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16

Ďalšie objekty múzea