Kontakty
Sídlo múzea
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Žižkova 14
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 

Kontakt
e-mail:   mkkn@snm.sk 
telefón:  +421 2 544 15 570 
             +421 2 204 91 225-8 
fax:       +421 2 59207241 

Poštová a fakturačná adresa
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Mgr. Rastislav Filo 
riaditeľ
sídlo: Žižkova 14,
810 06 Bratislava
e-mail: rastislav.filo@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 225 

Kontakty na zamestnancov
 

Ďalšie objekty múzea